Dokument

Stadgar för LUGI Fäktförening

(Baserad på RF:s stadgemall för idrottsföreningar, v 2.3)
Antagna vid årsmötet 2015. Ändrade 2016-02-29 och 2019-02-26

Stadgar


Värdegrund

Antagen vid Årsmöte / Adopted at the Annual Meeting, 2023-03-13

Värdegrund / Core Values
 

Viktiga nummer

Skapades 2022-08-10

Viktiga nummer