Trygg Fäktning

Som medlem i LUGI Fäktförening har du rätt att förvänta dig en inkluderande idrottsmiljö som är fri från kränkningar och övergrepp trygg fäktning. Tveka inte att agera om du reagerar negativt på något som du har upplevt eller iakttagit i föreningen. På den här sidan hittar du mer information om trygg idrott och hur du går till väga för att rapportera något som inte är OK

För rådgivning och hjälp om något händer inom ramen för föreningens verksamhet:

Ansvarig för trygghetsfrågor i föreningen är ordförande Jenny Öhman. 0701-739988

Ordförande i värdegrundskommittén är Ida Rodriguez.  i.rodriguezmagdalena@gmail.com

 

Trygg Idrott

Läs vidare på fencing.se

 

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/riktlinjerforbarn-ochungdomsidrott/

 

RF:s Visselblåsartjänst  

https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

Här kan du anonymt anmäla till Riksidrottsförbundet om det händer något som du inte känner dig trygg med att rapportera till ansvariga inom klubben.

 

Idrottsombudsmannen    08-627 40 10

Stöttar och ger råd när idrottens värdegrund bryts.

 

Barnens spelregler

https://barnensspelregler.se

 

Viktiga nummer

SOS Alarm   112

Vid akut fara för liv eller egendom

 

POLISEN     114 14

För rådgivning kring vad som är ett brott eller hur en situation ska hanteras. Här kan du anmäla brott. Kan kopplas till socialjour vid akut oro för ett barn.

 

SOCIALTJÄNSTEN - OROSANMÄLAN                 046-359 70 10 (vardagar 11-12 och 13-15)

Om du känner oro för att ett barn far illa. Du kan vara anonym.
 

BRIS stödlinje för barn upp till 18 år   116 111

BRIS stödlinje för idrottsledare           077-44 000 42