Fäktningsregler

De officiella tävlingsreglerna för fäktning finns tillgängliga från International Fencing Federation.

FIE Documents - Rules