Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Lugi Fäktförening. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Här (länk) hittar du våra verksamhetspolicys

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Vår fulla integritetspolicy mm hittar du här www.lugifaktning.se/foreningen/Integritetspolicy/

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Skyddad identitet

Om du inte vill att ditt namn ska synas på hemsidan ber vi dig att efter skapande av konton gå till Inställningar och under Övrigt välja: "Dölj mitt namn i ert galleri och i grupplistor!"

Publicering av bilder och videoklipp

LUGI FF fotar och filmar ibland våra medlemmar i samband med träning, tävling, läger samt sociala arrangemang och använder dem i syfte att berätta om vår verksamhet. Dessa bilder och videoklipp kan komma att användas på vår hemsida, i tryckt material, i inbjudningar samt på våra sociala medier; Youtube, Instagram och Facebook. Vid varje publiceringstillfälle gör vi alltid en bedömning om det är lämpligt att publicera fotot eller videoklippet i det aktuella sammanhanget.

Genom att godkänna villkoren tillåter du att LUGI FF får använda bilder eller videoklipp på dig eller på ditt barn.  Godkännandet gäller tillsvidare och kan när som helst avbrytas. Det görs genom att mejla oss på info@lugifaktning.se


Version 1, senast uppdaterad 4 sep 2020, 13:15